Dobrodošli!

ID Consultants je konsultantska firma koja se bavi savetovanjem u oblasti finansijskog sektora (banke, osiguravajuce kuće, lizing kompanije) a pre svega uslugama restrukturiranja obaveza preduzeća prema bankama i drugim finansijskim institucijama a takodje i pravnim savetovanjem za finansijske institucije. Šta mi radimo? Mi kreiramo strategiju rasta, prevazilaženja postojećih teškoća, strukturu i sistem celokupnog biznisa. Jednostavno! Fokusirano! Profesionalno! Pružićemo vam usluge vrhunskih eksperata iz oblasti poreskog i finansijskog sistema, prava, bankarskog sistema, istraživanja tržišta i poslovnog menadžmenta. Prihvatite realnost i učinite korak bliže u ostvarivanju svojih vizija. Kontaktirajte nas još danas!

Partneri

ID Consultants je lokalna konsultant-ska firma koja strateški sarađuje sa SCALE Consulting, BDO i TNS Media Gallup na podrucju bivše Jugoslavije, ali i regiona. Osnovna delatnost ID Consultants se pored konsaltinga bankama u njihovom poslovanju, odnosi na razlicite segmente tržišnih analiza za finansijske institucije i analize kvaliteta njihog unutrašnjeg poslovanja kao i na projekte restrukturiranja zaduženih kompanija.

Projekti

Naše aktivnosti obuhvataju raznovrstan asortiman usluga bankama i drugim finansijskim insitucijama (lizing kompanijama, osiguravajucim kucama, itd.) u vidu poslovnih projekata u sledecim oblastima:

Poverenje za naše rešenje!

Managing Partner Mr. Dejan Simić Iskustvo koje je iza nas garantuje da će ID Consultants ispuniti i najzahtevnije obaveze koje budemo preuzeli za svoje klijente. Poverenje koje klijent ima u nas je pretpostavka koja je uvek odlueujuaa na samom poeetku saradnje, tj. pre zapoeinjanja samog posla.