Scale Consulting

SCALE Consulting cini tim od preko 20 konsultanata koji imaju dugogodišnje iskustvo u bankarskom sektoru u Centralnoj i Istocnoj Evropi. Korisnici naših usluga su bile kako lokalne banke u pojedinim zemljama (na primer u Madarskoj, Republici Ceškoj, Ukrajini, Bugarskoj, Srbiji …) tako i centrale banaka u Becu ili Budimpešti za celokupnu mrežu zavisnih banaka u regionu. SCALE Consulting je osnovan od strane bivših bankara (gospodin Peter Szep je bio podpredsednik Erste banke Madarske) i menadžera prestižnih konsultantskih firmi (gospodin Bernath Tamas je bio menadžer u Mc Kinsey). Svi projekti su praceni detaljnom dokumentacijom i ”instrumentima” koji se daju klijentu – banci, kako bi se projekat efikasno sproveo. Saradnja ID Consultants i SCALE consulting je pokazala i uspešno prevazilaženje jezickih barijera sa klijentima na našem podrucju

TNS Medium Gallup

TNS Media Gallup je privatna kompanija za ispitivanje javnog mnjenja, istraživanje tržišta i medija. Deo je TNS Cantar group i asocijacije Gallup. TNS Medium Gallup ima tim od 20 strucnjaka raznih profila, mrežu od 550 anketara i preko 1000 saradnika u Srbiji i Crnoj Gori. Razvijena istraživacka mreža omogucuje visoku efikasnost u dizajniranju i sprovodenju istraživanja bilo gde na teritoriji Srbije i Crne Gore.

BDO

BDO Grupa je jedna od pet najvecih svetskih kompanija iz oblasti revizije i konsaltinga. Sa više od 620 predstavništava i sa preko 50,000 zaposlenih, koji rade kako bi naši klijenti bili zadovoljni uslugama koje pružamo, prisutni smo u 110 zemalja širom sveta. Od 1992. godine BDO Srbija saraduje sa kompanijama i pomaže njihov razvoj u oblastima revizije i konsaltinga. Danas smo jedna od najvecih srpskih kompanija na tržištu u oblasti revizije i konsaltinga.

Poverenje za naše rešenje!

Managing Partner Mr. Dejan Simić Iskustvo koje je iza nas garantuje da će ID Consultants ispuniti i najzahtevnije obaveze koje budemo preuzeli za svoje klijente. Poverenje koje klijent ima u nas je pretpostavka koja je uvek odlucujuca na samom pocetku saradnje, tj. pre zapocinjanja samog posla.