Usluge

Reorganizacija poslovnih aktivnosti u skladu sa potrebama klijenta, posebna organizacija poslovanja banke prema malim i srednjim preduzecima, unapredjenje funkcionisanja filijala, strukturisanja novih bankarskih proizvoda, organizovanje konkretnih kampanja za nove ili postojece proizvode, organizovanje agentske mreže i ”mobilnih bankara” kao alternativnog kanala prodaje, detaljna postavka sistema nagradjivanja, ....

Istraživanje ponašanja konkurencije kroz odredjene segmente poslovanja; analiza položaja Banke na tržištu po razlicitim kriterijumima; ponašanje bankarskih službenika i odnosi komunikacija sa klijentima i unutar banke putem sprovodjenja tajnih kupovina (mystery shopping); mišljenje klijenta o uslugama banke i ponašanju službenika (customer satisfaction); ustanovljenje i merenje efikasnosti kvaliteta i efikasnosti usluga u banci...

Sveobuhvatne usluge analiza poslovanja klijenata, uz akcenat na detaljno istraživanje poslovnog, finansijskog, poreskog i pravnog aspekta.

 

Poverenje za naše rešenje!

Managing Partner Mr. Dejan Simić Iskustvo koje je iza nas garantuje da će ID Consultants ispuniti i najzahtevnije obaveze koje budemo preuzeli za svoje klijente. Poverenje koje klijent ima u nas je pretpostavka koja je uvek odlucujuca na samom pocetku saradnje, tj. pre zapocinjanja samog posla.